Tossa de Mar i la seva història

Del Neolític a les muralles de l’Edat Mitjana

Els primers assentaments humans a Tossa de Mar es situan quatre mil anys abans de Jesucrist com ho testifiquen restes de menhirs, dòlmens i utensilis de pedra i ceràmica trobats per la zona.

Els arqueòlegs també han obtingut  proves de la presència dels Íbers a Tossa de Mar, s’han trobat monedes i fragments de ceràmiques que ho corroboran. Segons els coneixements moderns se suposa que els Íbers ja utilitzaven Tossa de Mar com a port, com més tard també ho van fer els romans.

 

Els romans es van començar a establir a Tossa, llavors anomenada Turissa, a partir de l’any 100. Diverses excavacions han descobert viles romanes, com  la Masía Carbotí, la de Ses Alzines i, finalment, la vila romana dels Ametllers situada al centre de Tossa i que es pot visitar. Per els objectes que s’han trobat es dedueix que els romans ja havien elaborat vi i també oli d’oliva a Tossa de Mar

La Vila Romana dels Ametllers es va construir entre el segle I a. C. i el segle VI, i es tracta del jaciment arqueològic més gran que s’ha trobat a la zona. La vila romana disposava de piscina, font, mosaics i un menjador. Més tard es va fer servir com a necropoli.

castillo tossa de mar

Més endavant les invasions àrabs del segle VIII i el feudalisme van  acabar amb la influència romana a Tossa.

 

La zona amurallada de Tossa és la part més espectacular del poble. Les muralles medievals estan situades a la badía sobre una petita muntanyeta a la platja. Dins les muralles es troba  “la Vila Vella” declarada monument nacional

El castell i les muralles de la Vila Vella són del segle XII al XIV.

Els documents de Tossa de l’època medieval  parlen de quan el comte Miró, comte de Cerdanya i Besalú, va cedir al Monestir de Santa María de Ripoll els drets sobre Tossa. Després Ramón Berenguer III i el Papa Urbà II amb la seva bula van confirmar els antics drets que el Monastir de Ripoll tenia sobre Tossa.

tossa-castillo-muralla

Les primeres dades sobre el castell de Tossa són de l’any 1187 a la carta pobla de la població. Al 1189 Alfons El Cast va ordenar que qualsevol que pesqués en el terme del castell de Tossa hauria de pagar tribut al monestir de Ripoll.

Cal remarcar que al 1420 els pescadors es van negar a pagar el tribut de pesca, anomenat “castellatge del peix” al monestir de Ripoll, si  aquest a canvi no donava els deguts  serveis de vigilància del castell.

El castell de Tossa va ser molt important pel decisiu paper de defensa enfront els pirates i les invasions gràcies a la seva estratègica situació.

A l’interior de la “Vila Vella” hi ha les restes de l’església de Sant Vicentç (del segle XV), i del palau del governador. Més enllà s’aixeca el Far, situat en el punt més alt de Tossa de Mar, a uns 70 metres d’alçada sobre el nivell del mar. Al mateix lloc on ara hi ha el Far hi havia antigament una torre de vigilància medieval.

admintapasTossa de Mar i la seva història